Over Adhoc Zorgt

Over

Adhoc Zorgt

Ad hoc stamt af van de Latijnse uitdrukking: ad hoc negotium. Dit betekent letterlijk tot die zaak oftewel speciaal voor deze gelegenheid gevormd. Wij bieden oplossingen die speciaal gevormd worden voor een probleem. Onze oplossingen zijn nooit algemeen en worden dus op maat gemaakt en toegespitst op specifieke situaties.

Adhoc Zorgt is een dynamische en ambitieuze organisatie. Onze jarenlange ervaring binnen de uitzendbranche maakt ons dé specialist op het gebied van personeelsplanning in de zorg en welzijn. Wij ontzorgen organisaties bij capaciteitsvraagstukken door zorg te dragen voor de werving & selectie, scholing en plaatsing van flexibele krachten. Door de juiste match te maken kunnen onze zorgprofessionals de organisaties verlichten bij uitval van vast personeel, verlof en piekmomenten.

Missie 

Onze missie is de klant op het gebied van personeelsplanning ontzorgen, door divers talent te ontwikkelen en begeleiden naar werkgeluk.

Visie

Adhoc Zorgt streeft naar een verlaging van de druk op de zorg door multidisciplinair samen te werken, waarbij de diversiteit, ontwikkeling en werkgeluk van de zorgprofessional centraal staat en de goede zorg voor de cliënt gewaarborgd blijft.

Kernwaarden

Onze kernwaarden ook wel onze ‘core values’ beschrijven het professionele gedrag die we van onze medewerkers verwachten. De core values leggen de basis voor de selectie, ontwikkeling en beoordeling van onze medewerkers en zijn met behulp van de inbreng van onze medewerkers uit alle lagen in de organisatie tot stand gekomen. Het managementteam heeft de kernwaarden, ook wel onze ‘core values’ geselecteerd.

Deze waarden zijn als volgt:

Expertise
Onze medewerkers op het HQ komen uit het werkveld en zijn dus de expert op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. We overtreffen verwachtingen en zetten die ene extra stap.

Verbinden
Door nauw samen te werken staan we in verbinding. Successen vieren we samen en de uitdaging gaan we samen aan.

Continu verbeteren
Ontwikkeling staat centraal. Cursussen worden op maat gemaakt en toegespitst op de daadwerkelijke behoefte van de klant en de professional.

Durf
We zijn bereid om risico’s te nemen, snel te schakelen en om kansen te zien en deze te grijpen.

Continuïteit
We zorgen voor een ononderbroken samenhang, zodat er geen belangrijke informatie mist of onnodige vertraging is.