Werkgebieden

Onze

Werkgebieden

Adhoc Zorgt beheert talentvolle professionals die werkzaam zijn in verschillende gebieden. Onze professionals zijn werkzaam in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verslavingszorg, kinderopvang en het onderwijs.

We plaatsen medewerkers voor zorginstellingen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen. Van verpleegkundige in verpleeghuizen tot Klinisch psychologen binnen de GGZ en van helpende in de ouderenzorg tot woonbegeleider in de gehandicaptenzorg. Tevens plaatsen wij onze professionals binnen kinderdagverblijven en binnen het onderwijs. Hieronder een greep uit de functies die wij in onze pools beheren.

 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundigen
 • Helpenden
 • Begeleiders Gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijk werkers
 • Begeleiders Justitiële Inrichtingen
 • Psychiaters
 • Klinisch Psychologen
 • Pedagogisch medewerkers
 • Woonzorgbegeleiders
 • Docenten voortgezet Onderwijs
 • Onderwijsassistenten