Werken in de kinderopvang

Werken in de

Kinderopvang

Voor kinderen is het gaan naar kinderopvang erg belangrijk. Kinderopvang zorgt namelijk voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, vergroot de wereld van het kind, zorgt voor zelfstandigheid en de ouders kunnen blijven werken terwijl het kind zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Daarom is het zo mooi om te werken in de kinderopvang. Je levert dan echt een bijdrage aan de ontwikkeling  van een kind. Hier lees je hoe het is om te werken in de kinderopvang.

Inhoudsopgave
> Wat is kinderopvang
> Vormen van kinderopvang
> Functies in de kinderopvang

Wat is kinderopvang?

Onder de term kinderopvang vallen alle opvangmogelijkheden voor kinderen. Op het moment dat de ouders andere verplichtingen hebben, zoals werk of het volgen van een opleiding, gaan kinderen naar een opvang. De verzorging en het vermaak van kinderen wordt hierbij gedaan door anderen dan de ouders zelf. Kinderopvang kan ook gericht zijn kinderen die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.

In Nederland zijn er verschillende soorten kinderopvang. De opvang waar een kind naartoe gaat, heeft te maken met de leeftijd van het kind en de tijden wanneer het kind naar de opvang moet. Kinderopvang kan daarnaast formeel of informeel zijn.

Vormen van kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang in Nederland. Het grootste verschil binnen de kinderopvang is de formele en informele kinderopvang. Onder formele kinderopvang vallen alle organisaties die werken volgens de regels van de Wet kinderopvang. Deze wet biedt ouders zekerheid over de kwaliteit van de opvang.

Formele kinderopvang

Onder formele kinderopvang vallen:

 • Kinderdagverblijf
 • Buitenschoolse opvang (BSO)
 • Gastouderopvang
 • Nanny-opvang
 • Peuterspeelzaal

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Op een kinderdagverblijf zijn horizontale of verticale groepen. In horizontale groepen zitten kinderen van gelijke leeftijden bij elkaar. In een verticale groep zitten kinderen van alle leeftijden bij elkaar. Op een kinderdagverblijf hebben kinderen genoeg ruimte om te spelen. Het kan daarnaast veel betekenen voor de ontwikkeling van een kind.

Een kinderdagverblijf is het meest gekozen type kinderopvang in Nederland. Temeer omdat ouders in feite hun kind een gehele werkdag hier naartoe kunnen brengen. Tijden van deze opvang zijn dus bespreekbaar, maar liggen meestal tussen 07.00 en 18.00 uur. De grootte van de groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het aantal beroepskrachten en bestaat uit maximaal 16 kinderen.

BSO

Buitenschoolse opvang is voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze opvang is voor of na schooltijd en wordt ook wel voorschoolse (vso) of naschoolse opvang (nso) genoemd. Scholen zijn wettelijk verplicht zich in te zetten om opvang tussen 7.30 en 18.30 aan te bieden. De BSO is ook voor vrije dagen en vakanties wanneer de ouders andere verplichtingen hebben. De BSO groepen zijn maximaal 30 kinderen, dat is, net als bij een kinderdagverblijf, afhankelijk van de ratio van beroepskrachten.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een andere vorm van kinderopvang dan de bovengenoemde twee, want onderscheidend is dat de kinderen bij de gastouder thuis opgevangen worden. Het geeft een vrij huiselijke sfeer. Deze opvang is voor kinderen tussen 0 en 12 jaar oud. Groepen tellen maximaal 6 kinderen (inclusief de kinderen van de gastouder). Gastouderopvang is vaak flexibeler dan andere vormen van kinderopvang, kinderen kunnen daar ook in het weekend, ’s avonds of ’s nachts naartoe worden gebracht.

Opa en/of oma kunnen ook een gastouder worden. Hier zijn wel een aantal eisen aan verbonden. Wanneer de grootouders gastouders zijn, ontvangen zij een uurtarief en de ouders kunnen hierover kinderopvangtoeslag krijgen.

Peuterspeelzaal

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen enkele dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Dit is maar voor een paar uur per dag. Het is gericht op de ontwikkeling van het kind. Voor jonge kinderen is het namelijk belangrijk om de wereld te verkennen. Door het spelen met andere kinderen leren ze sociale vaardigheden. De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool.

Nanny-opvang

Nanny-opvang is vergelijkbaar met gastouderopvang. Het verschil is dat een nanny een aantal dagen per week bij het gezin thuiskomt en de kinderen opvangt in hun eigen huis. Het voordeel hiervan is dat de kinderen hetzelfde gezicht zien en in hun eigen omgeving opgevangen worden.

Informele kinderopvang

Een andere vorm van kinderopvang is informele kinderopvang. Informele kinderopvang hoeft niet te voldoen aan de regels van de Wet kinderopvang. Hier krijgen ouders dus ook geen kinderopvangtoeslag voor. Onder informele kinderopvang vallen:

 • Tussenschoolse opvang
 • Oppas door een kennis, vrienden of familie
 • Een au pair

Tussenschoolse opvang (tso)

Tussenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud tijdens de lunchpauze van school. Deze opvang valt niet onder de Wet kinderopvang, maar scholen zijn wel verplicht om zich in te spannen voor het bieden van tussenschoolse opvang. Dit kunnen zij zelf organiseren of een organisatie inschakelen.

Oppas

Een oppas let af en toe op de kinderen wanneer de ouders weg zijn. Soms is dit familie, maar het kan bijvoorbeeld ook een persoon uit de buurt zijn.

Au pair

Een au pair is iemand die tijdelijk bij een gezin woont en de ouders helpt met de verzorging van de kinderen.

Functies in de kinderopvang

Binnen de kinderopvang vallen een aantal functies. Lees hieronder meer over deze functies

Pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker werkt meestal in de jeugdzorg of kinderopvang en begeleidt daar kinderen en/of jongeren. De werkzaamheden van een pedagogisch medewerker hangt af van de leeftijd van de kinderen.

De werkzaamheden op een kinderdagverblijf (leeftijd 0-4) kunnen zijn:

 • Eten en drinken geven
 • Het verschonen van de kinderen
 • Ervoor zorgen dat de kinderen op tijd gaan slapen
 • Leuke dingen met de kinderen doen zoals: knutselen, liedjes zingen en spelletjes doen

Op een BSO (leeftijd 4-12) zorgt een pedagogisch medewerker voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Ieder kind vermaakt zich op een andere manier, dus de activiteiten worden op verschillende gebieden aangeboden zoals sport, kust, natuur en techniek.

Medewerker peuterspeelzaal

Een medewerker peuterspeelzaal wordt ook wel een peuterwerker genoemd. De peuterwerker besteed aandacht aan de taalontwikkeling en aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de peuters. Taalontwikkeling wordt aangemoedigd door het zingen van liedjes en voorlezen. Door het doen van bewegingsspelletjes en peuters laten spelen, wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door activiteiten in groepsverband te doen.

Werkzaamheden van een peuterwerker zijn onder andere:

 • Activiteiten voor peuters verzorgen
 • Kinderen begeleiden bij de activiteiten
 • Basisvaardigheden aanleren zoals vorm- en letterherkenning
 • Peuters helpen in de ontwikkeling van aankleden, eten en naar het toilet gaan
 • Het gedrag van de kinderen observeren en evalueren
 • De ontwikkeling van de peuters bespreken met ouders

Wanneer er vermoed wordt dat een kind een ontwikkelingsachterstand heeft, zorgt de peuterwerker ervoor dat dit wordt ingehaald. Waar nodig wordt hulp ingeschakeld van andere professionals.

Wil je meer informatie over het werken in de kinderopvang? Plan dan een gesprek in of bel naar 085 902 6900