Uitleg

MRSA & Hepatitis B

Uitleg

MRSA en Hepatitis B

MRSA

MRSA is de afkorting van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Gemiddeld draagt 30% van de bevolking de bacterie (in de neus en op de huid). Dit geeft geen verschijnselen. Gezonde mensen worden van de bacterie ook niet ziek. Echter kan de bacterie wel infecties veroorzaken bij mensen met een sterk verminderde weerstand.

MRSA wordt in de volksmond ook wel ziekenhuisbacterie genoemd, omdat de bacterie daar veelal opgelopen wordt. Maar ook daarbuiten kan MRSA worden opgelopen. Ook dieren kunnen een verspreidingsbron zijn van MRSA en dan vooral varkens. Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, zijn vaak besmet met MRSA.

In Nederland komt MRSA heel weinig voor. In de meeste landen in Europa komt MRSA veel vaker voor en hebben ziekenhuizen veel last van MRSA. De kans is daarom groter dat u MRSA oploopt in een buitenlands ziekenhuis dan in een Nederlands ziekenhuis.

Iedereen die  door Adhoc Zorgt ter beschikking wordt gesteld bij onze opdrachtgevers dient een vrijwaringsverklaring MRSA te ondertekenen. Hiermee wordt onder andere verklaart dat de medewerker of zelfstandige in de afgelopen 3 maanden niet opgenomen te zijn geweest in een buitenlands ziekenhuis of in de afgelopen 3 maanden niet bij een Nederlandse ziekenhuis met MRSA problemen te hebben gewerkt. Daarnaast wordt er door Adhoc Zorgt gewezen op het belang van het opvolgen van de geldende protocollen/hygiënevoorschriften van de opdrachtgevers met betrekking tot MRSA.

Hepatitis B

Hepatitis betekent ontsteking van de lever. Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Het gaat hierbij om een ander virus dan bij hepatitis A, C, D en E. Hepatitis  A, B, C, D en E worden allen veroorzaakt door een virus.

Hepatitis B komt wereldwijd voor. Besmetting vindt vooral plaats via bloed-bloedcontact, seksueel contact en van moeder op kind tijdens de geboorte. Als men eenmaal hepatitis B heeft gehad en is genezen, dan is men er de rest van zijn leven immuun voor.

Er bestaat een vaccin tegen hepatitis B. De vaccinatie geeft voor een lange tijd bescherming tegen hepatitis B, waarschijnlijk is dit levenslang. Een vaccinatie bestaat uit drie injecties verspreid over een half jaar: in maand 0, maand 1 en maand 6.

Bij de vaccinatie krijgt u een bacterie of virus via een naald ingebracht. Uw lichaam maakt daarna antistoffen aan, waardoor u de ziekte zelf niet kunt krijgen of er veel minder last van heeft.

Iedereen die  door Adhoc Zorgt ter beschikking wordt gesteld bij onze opdrachtgevers dient een vrijwaringsverklaring Hepatitis B te ondertekenen. Hiermee wordt onder andere verklaart dat de medewerker of zelfstandige door Adhoc Zorgt is gewezen op het belang van het laten vaccineren tegen Hepatitis B en het opvolgen van de geldende protocollen/hygiënevoorschriften van de opdrachtgevers met betrekking tot Hepatitis B.