Ouderenzorg

Werken in de

Ouderenzorg

In 2020 waren er 3,5 miljoen 65-plussers in Nederland. De verwachting van het CBS is dat dit zal stijgen naar 4,7 miljoen 65-plussers in 2041. Met dit toenemende aantal ouderen zal de zorgvraag stijgen, wat betekent dat er meer personeel nodig is om voor deze mensen te zorgen. Daarom is er voor jou genoeg ruimte om te werken in de ouderenzorg.

Inhoudsopgave
> Wat is ouderenzorg?
> Doelgroepen binnen ouderenzorg
> Waar wonen de meeste ouderen?
> Functies in de ouderenzorg

Wat is ouderenzorg?

De naam ouderenzorg spreekt eigenlijk al voor zich; zorg voor ouderen. Maar wat houdt ouderenzorg in? Ouderenzorg heeft als doel de levenskwaliteit van ouderen zo hoog mogelijk te houden. Deze zorg wordt zo lang mogelijk thuis geboden. Pas later wordt gekeken naar andere opties zoals een verzorgingshuis. Onder ouderenzorg vallen alle vormen van zorg die zijn bedoeld voor ouderen. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding, verpleging of dagbesteding.

Kenmerken ouderenzorg

Ouderen krijgen vroeg of laat te maken met uitdagingen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied, waardoor zelfstandig functioneren niet even gemakkelijk gaat. Oudere mensen zijn niet per definitie zieke mensen. Je kent vast dit spreekwoord wel: ouderdom komt met gebreken. Dit begint vaak met kleine gebreken zoals moeite met opstaan of een verminderd zicht. Wanneer deze gebreken opstapelen, kan dat problemen veroorzaken. Daarnaast zijn er ook ouderen die bijvoorbeeld een beperking hebben en al langere tijd van hun leven hulpbehoevend zijn.

Een van de andere kenmerken van ouderenzorg is dagbesteding. Op de dagbesteding kunnen ouderen vaak een kopje koffiedrinken, spelletjes spelen, bewegen en noem maar ook. Het is belangrijk dat zij een normaal levensritme vasthouden en sociaal contact blijven onderhouden.

Nu je een antwoord hebt op de vraag: ‘wat is ouderenzorg?’, kun je meer lezen over het werken in de ouderenzorg.

Doelgroepen binnen ouderenzorg

De doelgroepen binnen ouderenzorg zijn niet direct in te delen in hokjes, zoals bij de gehandicaptenzorg waar wel verschillende beperkingen te onderscheiden zijn. Mensen met bijvoorbeeld een (lichamelijke) beperking worden ook oud. Zij vallen dus binnen de gehandicaptenzorg. Maar wanneer zij een bepaalde leeftijd bereiken vallen ze ook binnen de ouderenzorg. Toch zijn er onderscheidingen te maken in de doelgroep ouderenzorg:

Ouderen met ernstig meervoudige beperkingen of moeilijk verstaanbaar gedrag
Mensen die een ernstig meervoudige beperkingen hebben, worden gezien als ouderen wanneer zij ongeveer 40 jaar of ouder zijn. Zij wonen vaak op een zorg locatie.

Ouderen met psychogeriatrische problematiek
Psychogeriatrie is een moeilijk woord voor dementie. Binnen deze doelgroep worden ouderen behandeld met geheugenproblemen.

Ouderen met ernstig lichamelijke beperkingen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan motorische problemen, kwalen aan het hart, vaten, maag en darmen, botontkalking en zintuigelijke beperkingen. Vaak is er een combinatie van deze problemen.

Ouderdom
Daarnaast bestaat er ook een grote groep ouderen die last heeft van lichte ouderdomsverschijnselen. Deze ouderen hebben vaak zorg aan huis nodig omdat ze:

 • Moeilijker kunnen bewegen
 • Assistentie nodig hebben bij alledaagse taken
 • Een verminderde eetlust hebben
 • Lichte geheugenproblemen hebben

Waar wonen de meeste ouderen?

Ouderen hebben verschillende opties waar ze kunnen wonen. En zo zijn er ook verschillende plekken waar je kunt werken in de ouderenzorg. Ouderen kunnen zelfstandig wonen (met thuiszorg), in een verzorgingshuis of in een gedeelde woning. Maar waar wonen de meeste ouderen?

 • Aanleunwoning
  Een aanleunwoning is een woning die bijna tegen een verzorgings- of verpleeghuis aanleunt. Het bevindt zich op het terrein van het verzorgings- of verpleeghuis. Het is een huurwoning voor ouderen die goed zelfstandig kunnen leven, maar wel met regelmatig zorg nodig hebben die in een zorginstelling verleend wordt.
 • Kleinschalig wonen
  In een kleinschalige woonvorm wonen mensen samen met een klein aantal andere mensen. In de woning is zorg en ondersteuning beschikbaar. Kleinschalige woningen staan meestal in een ‘gewone’ wijk. Kleinschalig wonen is overigens niet enkel voor ouderen, ook wonen er mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel.
 • Verpleeghuis of verzorgingshuis
  In een verpleeghuis krijgen mensen behandeling, verpleging, zorg en begeleiding in een woonomgeving. Zij krijgen hier intensieve zorg of behandelingen. Een verpleeghuis is niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen die zorg nodig heeft. Een verzorgingshuis biedt uitgebreide zorg, ondersteuning en een woonomgeving voor ouderen wanneer zij niet meer thuis kunnen wonen. Ouderen hoeven niet voor altijd woonachtig te zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dit kan ook voor een kortere periode zijn, wanneer iemand moet herstellen of wanneer de mantelzorger op vakantie is.

Dit zijn een aantal locaties waar ouderen wonen en waar jij zou kunnen werken in de ouderenzorg.

Functies in de ouderenzorg

Binnen de ouderenzorg vallen mooie beroepen. Voorbeelden van functies in de ouderenzorg zijn:

 • Verpleegkundige (mbo en hbo)
 • Behandelaar
 • Verzorgende IG
 • Helpende
 • Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

De voornaamste functies in de ouderenzorg zijn verzorgende IG, verpleegkundige en helpende.

Helpende

Als helpende in de ouderenzorg bekijk je welke zorg de oudere nodig heeft. Een greep uit de werkzaamheden van een helpende in de ouderenzorg zijn:

 • Helpen bij persoonlijke verzorging van ouderen
 • Uitvoeren van huishoudelijke taken
 • Een luisterend oor bieden; ouderen zijn vaak eenzaam en vinden het prettig om contact met iemand te hebben
 • Helpen bij de dagbesteding
 • Alert blijven op het welzijn en de gezondheid van de ouderen

Als helpende ben je niet bevoegd om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Met een diploma ‘helpende plus’ mag je wel bepaalde medicatie aanreiken.

Verzorgende IG (VIG)

Als verzorgende IG ondersteun je mensen met de dagelijkse basiszorg zoals wassen en aankleden. Je geeft ouderen een steuntje in de rug bij dagelijkse activiteiten en je biedt lichamelijke zorg en begeleiding. Een verzorgende IG heeft meer verantwoordelijkheden dan een helpende. Een verzorgende IG weet hoe hij of zij moet handelen in acute situaties en een verzorgende IG mag verpleegtechnische handelingen uitvoeren.

Verpleegkundige

Als mbo-verpleegkundige verleen en coördineer je de nodige zorg en begeleiding aan cliënten. Je verricht verpleegtechnische handelingen. Soms ben je gespecialiseerd in aandachtsgebieden zoals diabetes of astma. Als een hbo-verpleegkundige stel je het verpleeg- en ondersteuningsplan op. Daarnaast bewaak je de kwaliteit van de zorg en let je op het functioneren van de cliënt. Ook coach je collega’s in hun zorginhoudelijke werkzaamheden.

Zoals je kunt lezen is de wereld van de ouderenzorg heel groot. Er zijn verschillende soorten zorg die verleend worden aan de ouderen. En er is een grote diversiteit aan woonvormen. Bovendien zijn hierin verschillende functies te bekleden.

Als de ouderenzorg je aanspreekt, kan het soms moeilijk zijn te ontdekken waar je wilt werken. We adviseren om op basis van je opleiding, de functie uit te oefenen waarvoor jij geschoold bent. Wat Adhoc Zorgt voor je kan betekenen, is je op diverse plekken te laten werken. Je zult vrij snel ontdekken waar jij het leuk vindt, en welke doelgroep je wilt helpen. Heb je vragen of wil je meer weten? Bel ons op 085 902 6900 of plan een gesprek in met een recruiter.