Het is weer 8 maart, dé dag van de vrouw! Hoewel we als vrouw, man of hen iedere dag ons leven mogen vieren, is deze dag extra belangrijk om de vrouwen te eren. Want de generaties vrouwen voor ons hebben hard gevochten voor gendergelijkheid. Gelijkheid waar de vrouw van nu van profiteert. Maar wat zijn de rechten die vrouwen vroeger niet hadden? Waar moeten we nog steeds aan werken om gelijkheid in te behalen? En waarom is het belangrijk om op 8 maart stil te staan bij Internationale vrouwendag? We sommen de belangrijkste veranderingen van de vrouw voor je op in deze blog.

Vrouwen kiesrecht

Pas sinds 1917 kent de vrouw het stemrecht. Decennia daarvoor kwam het stemrecht in Nederland, maar was het stemrecht nog alleen voor de man. Het is dus niet zo vanzelfsprekend dat vrouwen mogen stemmen, want dit betekent dat de vrouwen van nu pas de derde of vierde in hun generatie zijn die mogen stemmen. En jouw (overgroot)oma mocht dus nog niet stemmen.

Werken

Tot 1956 werd de gehuwde vrouw handelingsonbekwaam gevonden. Dus tot die tijd mochten getrouwde vrouwen niet werken, geen contracten aan gaan of grote aankopen doen. Pas in 1955 veranderde het werkleven voor deze vrouwen en werd vastgelegd dat vrouwen ook mochten werken als ze gehuwd waren. Ook hoefden zij hun geld niet meer af te staan aan de man. Dus grote kans dat jouw moeder (hooguit oma) de eerste in de lijn van vrouwen is die werkt!

Loonverschil

Ondanks dat vrouwen in Nederland alle soorten werk mogen doen, staat het loon nog niet gelijk aan die van de man. In een ontwikkeld en progressief land als Nederland, zou je niet verwachten dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen groot is. Toch blijkt dat mannen en vrouwen met dezelfde functie en hetzelfde aantal jaren werkervaring per uur 15% in loon verschillen. In het voordeel van de man (bron: CBS). Op een werkleven van 40 jaar, betekent dit dat de vrouwen gemiddeld €300.000,- mislopen!

Vrouwen aan de top

Er zijn beduidend minder vrouwen werkzaam in de ‘top’. Hoewel wij het in Nederland relatief goed doen in vergelijking met andere landen met vrouwen in hoge topfuncties, is het nog een groot verschil in vergelijking met de mannen. Bij de 5000 grootste bedrijven in Nederland bestaat slechts 15% van de top uit vrouwen. Internationaal gezien scoort Nederland wél bovengemiddeld op gendergelijkheid. Maar helaas is het met de ‘gewone’ managementlagen veel slechter gesteld in Nederland. Want kijkend naar vrouwelijke managers in alle lagen, van een bedrijf tot aan management van een afdeling, scoort Nederland (ver) beneden het Europese gemiddelde (bron CPB). Grote kans dat jouw directeur of directe leidinggevende dus (nog) een man is.

Internationale vrouwendag streeft naar gendergelijkheid

Wanneer gesproken wordt over de rechten van de vrouw, wordt niet gepoogd het verschil tussen mannen en vrouwen in hokjes te verdelen, maar juist om gelijkheid en eenheid te creëren. Ook dit artikel toont vooral waar de vrouw staat ten opzichte van de man. Met Internationale vrouwendag staan strijdbaarheid en gevoel van solidariteit van vrouwen voorop. En laten we strijden voor nog meer equality (tussen de man, vrouw en hen). En laten we respect hebben voor de strijd die de generaties voor ons al hebben gestreden!

Waarvoor strijd jij op deze Internationale Vrouwendag?