De werkvloer is een plek waar allerlei persoonlijkheden, waarden, ambities en belangen samenkomen. Dit botst wel eens en dat is logisch. Onenigheden op de werkvloer schijnen dan ook vaak voor te komen; 15% van de werknemers heeft dit jaar een vorm van een conflict gehad op het werk. Daarbij hebben mannen op de werkvloer vaker onenigheid, maar ondervinden vrouwen meer last ervan.

Als er onenigheden zijn is het belangrijk dat deze uitgepraat worden. Want wanneer onenigheden vermeden worden, kunnen er vanuit deze onenigheden ware conflicten ontstaan. Een conflict is een crisis in de interactie tussen mensen. Bovendien kunnen conflicten een grote impact hebben op de werksfeer en je eigen geluk/gezondheid. Het kan stress veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Het is daarmee nuttig om ‘conflictbestendig’ om te kunnen gaan met onenigheden. Hiermee wordt bedoeld dat je tijdig het conflict herkent en toegankelijk bent voor het aanpakken van de onenigheid. Welke stappen moet je zetten als je irritatie of onenigheid ervaart? We leggen het je hier uit.

  1. Herken de onenigheid/het conflict

Ware conflicten zijn duidelijk zichtbaar. Maar wanneer iets een irritatie of een onenigheid is (klein conflict), kan het minder zichtbaar zijn. Je ziet het niet en toch zijn er nare gevoelens. Wanneer hier niets aan gebeurt komen er mogelijk persoonlijke aanvallen, komt er wellicht meer spanning of wordt er zelfs geroddeld. Dit is niet goed voor de werksfeer en niet goed voor de gezondheid van de medewerkers. Wanneer iets een onenigheid of een conflict is, is het dus belangrijk deze te herkennen. Vermoed je irritatie, onenigheid of zie je conflict, dan is het onmisbaar hier wat aan te doen om het voor jezelf en anderen zo prettig mogelijk te houden.

  1. Erken de onenigheid/het conflict

Als iets herkend wordt, hoeft het nog niet perse erkend te worden. Want ondanks dat een onenigheid of conflict zichtbaar is en herkend wordt, kan het nog uit de weg gegaan worden. Een onenigheid of conflict gaat vaak gepaard met negatieve emoties en die willen we soms mijden. Maar het mijden werkt helaas averechts en werkt meer negatieve emoties in de hand. Het is van belang dat erkend wordt dat er een onenigheid of conflict is, zodat je er bewust van wordt dat er aan een oplossing gewerkt moet worden.

  1. Ontdek het probleem

Waar komt de onenigheid door? Zijn er afspraken niet nagekomen, zijn de betrokkenen het niet eens over een manier van werken of is het een machtsstrijd? Wanneer je uit de situatie stapt en probeert met een helicopterview naar de situatie te kijken, is vaak te ontdekken waar het mis is gegaan. En wordt dus helder waar het probleem in zit.

  1. Communiceer constructief

Het lijkt moeilijk en toch is de fase van groei aangebroken wanneer je het gesprek aangaat met de andere partij. Wanneer je degene aanspreekt waarmee een onenigheid is, is het belangrijk altijd het doel van het gesprek voor ogen te houden namelijk: het oplossen van dit issue.

Belangrijke aspecten hierbij zijn:

  • Vertel hoe jij het hebt ervaren en spreek vanuit jezelf. Gebruik hierbij zinnen als “ik zag het zo” of “ik voelde dit”.
  • Luister naar de ander en laat diegene uitpraten, ondanks dat je het er niet mee eens bent.
  • Blijf bij de feiten en blijf beleefd. Zelfs als een ander je wellicht persoonlijk aanvalt.
  • Tracht je emoties (ten behoeve van jezelf) te beheersen.
  • Toon begrip: “ik begrijp dat dit je dwars ziet, maar het lijkt me fijn om tot een oplossing te komen”.
  1. Kom tot een gezamenlijke oplossing en zorg voor vertrouwen

Probeer samen oplossingen te bedenken. Ten behoeve van het grote geheel: de samenwerking, werksfeer en doelen. Het gaat niet alleen om het oplossen van het conflict, maar ook mag besproken worden hoe je het beste met elkaar om kan gaan. De oplossingen moeten constructief zijn. Hiermee wordt bedoeld dat jullie ervoor zorgen dat de oplossingen worden nageleefd. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om eens in de zoveel tijd samen te gaan zitten, en te bespreken hoe het gaat. En geef de ander wederom de tijd om te reageren en respecteer de ander. Dit zorgt voor vertrouwen.

Wanneer je voor het eerst de stappen gaat doorlopen om onenigheden op te lossen, kan je het nog spannend of moeilijk vinden. Maar als je uiteindelijk eruit komt met degene waar je onenigheid mee kent, kan je je behoorlijk gesterkt voelen. En de samenwerking kan weer lekker vloeien. En je wilt toch niets liever dan een prettige samenwerking en fijne werksfeer?

Succes!