Florence Nightingale (1820-1910),  was een britste verpleegster, sociale hervormer en statisticus. Zij staat het meest bekend als de grondlegger van de moderne verpleging. Voor velen binnen de verpleging is zij een boegbeeld. Maar wie is Florence Nightingale nou eigenlijk? In dit artikel lees je hier meer over.

Het belang van hygiëne

Tijdens de Krimoorlog werd door de Britse krant de melding gemaakt van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten. Florence Nightingale bood haar diensten aan om als verpleegster gewonde soldaten te verzorgen. Zij vertrok aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari. Door de verzorging van de verpleegsters bereikte gewonden aanmerkelijk verbetering, echter stierven er opmerkelijk veel soldaten. Florence drong aan op een onderzoek, waaruit bleek dat een defecte riolering de oorzaak was. Hier heeft ze haar leven lang een sterk besef van het belang van hygiëne aan overgehouden.

De dame met de lamp

Omdat ze in de Krimoorlog vaak ’s nachts met een lantaarn de ronde deed langs haar patiënten, werd ze bekend als De vrouw met de lamp. Die bijnaam komt uit het aan haar opgedragen gedicht Santa Filomena van dichter Henry Wadsworth Longfellow:

he wounded from the battle-plain
In dreary hospitals of pain,
The cheerless corridors,
The cold and stony floors.

Lo! in that house of misery
A lady with a lamp I see
Pass through the glimmering of gloom
And flit from room to room.

St. Thomashospitaal

In 1856 richtte ze een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen. Dit was een van de eerste opleidingen op het gebied van verpleegkunde en meteen ook een van de meest  invloedrijkste. Drie jaar later schreef ze het handboek Notes on Nursing, What It Is, and What It Is Not, het eerste moderne handboek voor de verpleging van zieken. Haar opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, heeft de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie bepaald.

12 mei: De Dag Van De Verpleging

Verpleegkundigen zijn dag en nacht met volle inzet aan het werk om anderen te helpen. Dit is allemaal mogelijk met heel veel toewijding, vakkennis en fysiek uithoudingsvermogen en daarom wordt er ieder jaar extra stil gestaan bij de enorme inzet die in deze beroepstak wordt gegeven. 12 mei is uitgeroepen tot de Dag van de Verpleging. Op deze dag, tevens de verjaardag van de Florence Nightingale, wordt zij als grondlegster van het verpleegkundige beroep herdacht en worden alle medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet.