Het is vandaag de dag van de mantelzorg en daarom willen wij alle mantelzorgers een klopje op de schouder geven. Vaak wordt mantelzorg als iets vanzelfsprekends gezien omdat mensen het normaal vinden om voor een dierbare te zorgen. Het is alleen niet altijd even makkelijk. Waarom is mantelzorg dan zo belangrijk? In deze blog staan 4 redenen waarom mantelzorg zo belangrijk is.

Wat wordt verstaan onder mantelzorg?

Mantelzorgers geven vrijwillige hulp aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving. Dit is bijvoorbeeld aan een kind, partner, ouder of buur. Als mantelzorger verricht je verschillende taken, afhankelijk van de zorgvrager. Voorbeelden van taken zijn het helpen in het huishouden, ondersteuning bij vervoer, het bijhouden van administratie en hulp bij persoonlijke zorg. Vaak combineert een mantelzorger de zorg voor een ander met zijn of haar eigen werk of studie.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een mantelzorger wordt:

  • De hulpbehoevende heeft niemand anders die kan helpen
  • Met de hulp van een mantelzorger kan de professionele zorg uitgesteld worden
  • De zorgvrager wil graag door een bepaald persoon geholpen worden

De 4 redenen waarom mantelzorg belangrijk is

Er zijn verschillende redenen waarom mantelzorg zo belangrijk is. Deze redenen laten zien waarom wij in Nederland niet zonder mantelzorgers kunnen.

1. Hulpbehoevenden kunnen langer thuis blijven wonen

Doordat een mantelzorger vaak dichtbij een zorgvrager woont, is het bijna altijd mogelijk dat de zorgvrager thuis kan blijven wonen. Het thuis kunnen blijven wonen heeft verschillende voordelen voor de zorgvrager. Ten eerste zorgt dit ervoor dat de hulpbehoevende in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Hierdoor kan de hulpbehoevende ook de contacten met mensen uit de buurt en persoonlijke kring onderhouden. Daarnaast is er meer zelfstandigheid wanneer iemand thuis woont vergeleken met bijvoorbeeld een verpleeghuis. Ook kan het goedkoper zijn voor de zorgvrager om thuis te blijven wonen.

2. Tekort aan zorgpersoneel om alle mantelzorgers te vervangen

Om de gehele mantelzorg te vervangen zijn er veel zorgprofessionals nodig. Hoeveel mantelzorgers zijn er dan nu in Nederland? In 2019 waren er 5 miljoen 16-plussers die mantelzorg boden aan hun naasten. Naast deze mantelzorgers zijn er ook nog eens 900.000 zorgvrijwilligers. Deze vrijwilligers leveren hulp aan hulpbehoevenden die zij vooraf niet kenden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers vormen samen de informele zorg. De informele zorg heeft in 2019 maar liefst 1,5 miljard uur zorg geboden. Met het tekort aan zorgpersoneel in de zorg kan dit nooit opgevangen worden door het huidige zorgpersoneel.

3. Het kost miljarden om mantelzorgers te vervangen door professionele zorg

Samenhangend met het vorige punt, zal het vervangen van mantelzorgers miljarden kosten. De totale ureninzet van 1,5 miljard uur van de mantelzorgers, kost 20,3 miljard euro. Dat zijn alleen de kosten van de gemaakte uren. Om al deze zorg te vervangen is er berekent dat dit 44 miljard euro gaat kosten. Dit laat het maatschappelijke belang van mantelzorg zeker zien en dit is ook een reden om mantelzorgers te (blijven) ondersteunen.

4. De professionele zorg en de mantelzorg versterken elkaar

De mantelzorger weet precies waar de zorgvrager behoefte aan heeft omdat deze zeer regelmatig met elkaar in contact zijn. De zorgprofessional is opgeleid in het beter maken van anderen waardoor de professional deze behoeftes mee kan nemen en eventueel tips en verbeteringen kan maken. Zo versterken de zorgprofessional en de mantelzorger elkaar waardoor de cliënt de beste zorg krijgt. De mantelzorger weet hoe de hulpbehoevende was voordat deze ziek werd en heeft dus een goed beeld van deze persoon. De zorgprofessional kan op deze manier de zorg goed afstemmen op de behoeften van de hulpbehoevende.

Hulp voor mantelzorgers

Deze punten laten het belang van mantelzorg zeker zien. In Nederland zouden wij namelijk niet zonder mantelzorgers kunnen, en de mantelzorg heeft ook voordelen voor de zorgvrager zelf. Mantelzorg is erg intensief en daarom ervaren mantelzorgers vaak een hoge druk. 1 op de 3 mantelzorgers weet niet waar zij om hulp kunnen vragen. Het is van belang dat de mantelzorger weet dat hij of zij er niet alleen voor staat. Ze staan er zeker niet alleen voor, want er zijn namelijk verschillende organisaties die hulp bieden:

Mantelzorgcompliment aanvragen

Als zorgvrager kun je een mantelzorg compliment aanvragen voor de mantelzorger. Deze mantelzorgwaardering verschilt per gemeente. Het kan een waardebon, geldbedrag of een gratis activiteit op de dag van de mantelzorg zijn. Het mantelzorgcompliment kan je aanvragen bij de gemeente waarin de zorgvrager woont. De gemeente heeft informatie in welke periode je deze tegemoetkoming kan aanvragen.

Nu weet je wat een mantelzorger kan betekenen voor een ander, én de maatschappij. Dus als jij een mantelzorger kent, geef dan een blijk van waardering. En als jij zelf een mantelzorger bent, besef dan dat wat jij doet enorm waardevol is.