Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen neemt Adhoc Zorgt de volgende maatregelen om besmetting met het Coronavirus te voorkomen. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgen wij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgvuldig.

Voorzorgsmaatregelen

Wij hebben onze medewerkers het volgende geïnstrueerd:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep (minimaal 30 seconden);
 • Droog je handen af met papieren handdoeken en gooi deze meteen weg;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg;
 • Raak zo min mogelijk je gezicht aan;
 • (Mobiele) telefoons, muis/toetsenbord, piepers en deurklinken regelmatig afnemen met desinfecterende doekjes;
 • Volg de aanwezige hygiëne protocollen/richtlijnen omtrent het Coronavirus nauwgezet.

Daarnaast adviseren we onze medewerkers om telefonisch contact op te nemen met de huisarts als ze:

 • Onbeschermd in contact zijn geweest met een patiënt die geïnfecteerd is met het Coronavirus;
 • In aanmerking zijn gekomen met de risicogroep of in de risicogebieden zijn geweest of;
 • Last hebben van koorts, verkoudheid of luchtwegklachten.

De huisarts zal beoordelen of een test op het virus noodzakelijk is. In afwachting van de uitslag en indien de uitslag positief is, zal de medewerker niet worden ingezet.

Telefonische bereikbaarheid

Heeft u een vraag, verzoek of wilt u voor ons een andere reden bereiken? Bel dan gerust naar ons algemeen nummer: 085 9026 900
Wij zijn hier, zoals gewoonlijk van 9:00 tot 17:00 uur, op bereikbaar.

Sollicitatiegesprek

Bent u onlangs uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en hebben daardoor preventiemaatregelen in acht genomen om eventuele besmettingen te voorkomen. O.a. de 1,5 meter afstand wordt gehanteerd, waardoor we u helaas niet de hand kunnen schudden. We rekenen op uw begrip en hopen u in de nabije toekomst weer een hand te kunnen schudden.

Symptomen

Heeft u een afspraak en heeft u een van de onderstaande symptomen? Blijf dan thuis. Wij kunnen een nieuwe afspraak met u inplannen als u minimaal 24 uur symptomenvrij bent.

 • verkoudheid
 • koorts
 • hoesten
 • keelpijn
 • niezen

Wilt u meer weten over het Coronavirus, neem dan telefonisch contact op met het RIVM via informatienummer: 0800 – 1351

Voor een up to date overzicht van de risicogebieden en de frequente vragen en antwoorden over het virus verwijzen wij u naar het RIVM.

Leave a Reply